Η εγκατάσταση των συστημάτων της εταιρίας μας γίνεται πάντα από τεχνικούς με μεγάλη εμπειρία. Συγκεκριμένα οι τεχνικοί μας γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης και τις μεγάλες διαφορές που έχει σε σχέση με άλλους χώρους εργασίας. Για τον λόγο αυτό σε κάθε εγκατάσταση τηρούνται απαρεγκλίτως τα ακόλουθα βήματα:


 • Συνάντηση με τον manager και ανάλυση των αναγκών του καταστήματος
  Επιλογή των βασικών σημείων τοποθέτησης του εξοπλισμού σε συνεργασία με τον manager και δημιουργία μελέτης για την εγκατάσταση.
  Συνάντηση με τον ηλεκτρολόγο του καταστήματος σχετικά με τις ανάγκες καλωδίωσης της εγκατάστασης.
  Τοποθέτηση της καλωδίωσης από τον ηλεκτρολόγο του καταστήματος
  Tοποθέτηση του εξοπλισμού
  Έλεγχος σωστής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού στο κατάστημα
  Εκπαίδευση σωστής λειτουργίας Software και Hardware
  Παράδοση στον πελάτη

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων μας πάντα με σεβασμό στην επιχείρηση και στον τρόπο λειτουργίας της. Αυτός και είναι ο λόγος που συνεργαζόμαστε με τους ηλεκτρολόγους των καταστημάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν προβλήματα (όπως καλώδια να κρέμονται, δίκτυα να μην επικοινωνούν, κλπ) και να διευκολύνουμε τον πελάτη στην επικοινωνία του με τους συντηρητές (άλλο να επικοινωνείς με έναν για όλα και άλλο να επικοινωνείς με 4 διαφορετικούς για ένα μόνο πρόβλημα).

 

Lan/Wan Implementation

Από τοπικά δίκτυα μιας μικρής επιχείρησης σε ένα γραφείο μέχρι και παγκόσμιες συνδέσεις είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε λειτουργικές, μοντέρνες και οικονομικές λύσεις

Remote Access & Management

Παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος σας από οπουδήποτε (έστω και το σπίτι σας), με αποτέλεσμα την οικονομικότερη διαχείριση των πόρων και ταυτόχρονα την εξασφάλιση ομοιομορφίας και ελέγχου.

Internet Connections/Applications

Από ένα απλό dial-up, μισθωμένες γραμμές η ΑΤΜ συνδέσεις διαθέτουμε την τεχνογνωσία να υλοποιήσουμε τη σύνδεση.

Σχεδιασμός και hosting ιστοσελίδων.

Εξειδικευμένες εφαρμογές Internet.

Security

Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόσβασης στους πόρους της επιχείρησης από ανεπιθύμητους εισβολείς, η ανταγωνιστές με σκοπό τη χρήση των δεδομένων σας προς ίδιον όφελος. Γνωρίζουμε τα πιο σύγχρονα και καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία για να ασφαλίσουμε τα δεδομένα έτσι ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα μόνον σε αυτούς που εσείς επιλέγετε και σε ΚΑΝΕΝΑ άλλον.

Training

Ίσως διαθέτετε την καλύτερη υποδομή και τα πιο μοντέρνα εργαλεία. Εάν όμως δεν γνωρίζετε πως να τα χρησιμοποιήσετε σωστά, είναι άχρηστα. Θα εκπαιδεύσουμε διαχειριστές και χρήστες έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από την επένδυση σας.

Support Services

Συμβόλαια υποστήριξης και διαχείρισης, μηνιαία, εξαμηνιαία η ετήσια, πάντα λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες σας και τα διαθέσιμα κεφάλαια.