Στόχος της e-nt Solutions είναι η δια βίου σχέση με κάθε πελάτη βασισμένη στην ποιότητα και την ακεραιότητα, παρέχοντας την καλύτερη λύση για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές του απαιτήσεις.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει η e-nt Solutions είναι:

 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE)

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ.

 

                                         

Αναλυτικότερα>>