Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.


Έχουμε την λύση!

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. (myDATA)
myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.