Η εγκατάσταση των συστημάτων της εταιρίας μας γίνεται πάντα από τεχνικούς με μεγάλη εμπειρία. Συγκεκριμένα οι τεχνικοί μας γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης και τις μεγάλες διαφορές που έχει σε σχέση με άλλους χώρους εργασίας. Για τον λόγο αυτό σε κάθε εγκατάσταση τηρούνται απαρεγκλίτως τα ακόλουθα βήματα:
Συνάντηση με τον manager και ανάλυση των αναγκών του καταστήματος
Επιλογή των βασικών σημείων τοποθέτησης του εξοπλισμού σε συνεργασία με τον manager και δημιουργία μελέτης για την εγκατάσταση.
Συνάντηση με τον ηλεκτρολόγο του καταστήματος σχετικά με τις ανάγκες καλωδίωσης της εγκατάστασης.
Τοποθέτηση της καλωδίωσης από τον ηλεκτρολόγο του καταστήματος
Tοποθέτηση του εξοπλισμού
Έλεγχος σωστής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού στο κατάστημα
Εκπαίδευση σωστής λειτουργίας Software και Hardware
Παράδοση στον πελάτη
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων μας πάντα με σεβασμό στην επιχείρηση και στον τρόπο λειτουργίας της. Αυτός και είναι ο λόγος που συνεργαζόμαστε με τους ηλεκτρολόγους των καταστημάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν προβλήματα (όπως καλώδια να κρέμονται, δίκτυα να μην επικοινωνούν, κλπ) και να διευκολύνουμε τον πελάτη στην επικοινωνία του με τους συντηρητές (άλλο να επικοινωνείς με έναν για όλα και άλλο να επικοινωνείς με 4 διαφορετικούς για ένα μόνο πρόβλημα).