Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Το έργο αξίας 442,4 εκατ. ευρώ έχει μπει στην τελική ευθεία από την Κοινωνία της Πληροφορίας και είναι ήδη στον αέρα από τις 22 Ιουνίου. 

Η Δράση κατανέμεται σε https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme/ρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: 

Ψηφιακά Εργαλεία MME
Το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Το Πρόγραμμα  ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» υιοθετεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία  που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της δράσης 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός