Παραλαβή στοιχείων από το ΑΦΜ

Σκοπός: Ενεργοποιηση του service “Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα” ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τα στοιχεία των πελατών μας από το ΑΦΜ τους.

Tι θα χρειαστούμε:

  1. Tα στοιχεία σύνδεσης μας στο taxisNET
  2. Να έχουμε ενεργοποιημένη την ετήσια σύμβαση της εφαρμογής σας.
  3. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το service σαν επιχείρηση, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε ένα άλλο ΑΦΜ για τη δημιουργία των ειδικών κωδικών. Συνήθως ο εξουσιοδοτούμενος είναι είτε κάποιο λογιστικό γραφείο, είτε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης. Στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης, μπορεί να είναι το ίδιο.

Διαδικασία:

BHMA 1 (Ενεργοποίηση υπηρεσίας για τον λογαριασμό μας στο taxisNET)
Κάνουμε login στον σύνδεσμο “https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg” με τα στοιχεία που έχουμε για το taxisNET. 

Στην οθόνη που μας εμφανίζεται επιλέγουμε είσοδος.
Στην επόμενη οθόνη που μας εμφανίζεται μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε έναρξη της διαδικασίας.

Επιλέγοντας έναρξη μας εμφανίζεται να αποδεχτούμε τους όρους χρήσης.  Τους αποδεχόμαστε.

Ακριβώς από κάτω, επιλέγουμε Εισαγωγή Νέας Εξουσιοδότησης και καταχωρούμε το ΑΦΜ που θέλουμε να εξουσιοδοτήσουμε για την χρήση της υπηρεσίας.
Το ΑΦΜ θα πρέπει να ανήκει σε Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας. Η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.

BHMA 2 (Δημιουργία Ειδικού κωδικού)
Για να δημιουργήσουμε το username και το password για την υπηρεσία κάνουμε login στον σύνδεσμο “https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices/protected/displayConsole.htm
με τα στοιχεία του ΑΦΜ το οποίο έχουμε εξουσιοδοτήσει.
Στο tab “Διαθέσιμες Υπηρεσίες” πατάμε δημιουργία ειδικού κωδικού στην εφαρμογή που μας ενδιαφέρει.

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται συμπληρώνουμε τα στοιχεία με τις προδιαγραφές που περιγράφονται και επιλέγουμε “Εισαγωγή”.
Στην σελίδα Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την δημιουργία λογαριασμών. 

Με την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων μέσα από όλες τις οθόνες που εμφανίζεται το πεδίο του ΑΦΜ μπορείτε να παραλάβετε τα στοιχεία του προσώπου το οποίο έχει έσοδα από κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα.